50-lecie OSP Trojanów
Dodane przez Kazik998 dnia Wrzesień 07 2015 11:47:08

6 września 2015 r. o godz. 13:00 od polowej Mszy Świętej odprawionej przed remizą OSP w Trojanowie przez księdza Roberta Długosza – proboszcza parafii Guzew oraz księdza Zenona Wójcika kapelana Strażaków Mińskich w intencji wszystkich ...


Rozszerzona zawartość newsa

6 września 2015 r. o godz. 13:00 od polowej Mszy Świętej odprawionej przed remizą OSP w Trojanowie przez księdza Roberta Długosza – proboszcza parafii Guzew oraz księdza Zenona Wójcika kapelana Strażaków Mińskich w intencji wszystkich strażaków oraz ich rodzin rozpoczęła się uroczystość z okazji 50-lecia OSP Trojanów.
Po zakończeniu mszy świętej rozpoczęła się druga część uroczystości. Na początku dowódca uroczystości druh Kazimierz Osiński Komendant Gminny Ochotniczych Straży Pożarnych w Mrozach złożył meldunek Prezesowi Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej druhowi Antoniemu Janowi Tarczyńskiemu o gotowości pododdziału Ochotniczych Straży Pożarnych do uroczystości. Po wciągnięciu flagi na maszt rozbrzmiał Mazurek Dąbrowskiego. Następnie Druh Mieczysław Włodarek Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Trojanowie przywitał wszystkich zebranych przedstawicieli jednostek OSP z terenu naszej gminy oraz przybyłych gości. Swoją obecnością uroczystość zaszczycili: Antoni Jan Tarczyński Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, st. bryg. Paweł Parobczak Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim, Dariusz Jaszczuk Burmistrz Mrozów, przedstawiciele samorządu na czele z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Mrozach Markiem Rudka oraz lokalna społeczność,
Z okazji 50-lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Trojanowie oraz w podziękowaniu za wieloletnią, ofiarną działalność w ochronie przeciwpożarowej, dla dobra społeczeństwa i Rzeczypospolitej Polskiej, jednostka została odznaczona Brązowym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa.
Nie zabrakło również indywidualnych odznaczeń dla druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej w Trojanowie.
Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczeni zostali:
1. dh Włodarek Mieczysław po raz drugi,
2. dh Domalewski Józef,
3. dh Sęktas Jan,
Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczeni zostali:
1. dh Kielak Sławomir,
2. dh Rowicki Marek
Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczeni zostali:
1. dh Cegiełka Jan,
2. dh Stelmaszczyk Robert,
3. dh Włodarek Dariusz,
4. dh Wójcik Stanisław,
5. dh Żmudzin Janusz.
Odznaką Strażak Wzorowy wyróżnieni zostali:
1. dh Krążała Piotr,
2. dh Sęktas Norbert,
3. dh Domalewski Jacek,
4. dh Sęktas Arkadiusz,
5. dh Bajszczak Marcin,
6. dh Sęktas Rafał,
7. dh Miszczyk Damian,
8. dh Bizowski Krzysztof,
9. dh Sęktas Jarosłw.
Odznaką za wysługę lat wyróżnieni zostali:
50 lat wysługi:
1. dh Kielak Jan,
2. dh Piotrak Konstanty,
3. dh Mieczysław Włodarek,
4. dh Żmudzin Kazimierz,
40 lat wysługi:
1. dh Domalewski Józef,
30 lat wysługi:
1. dh Sęktas Jan,
2. dh Rowicki Marek,
3. dh Kielak Sławomir,
4. dh Żmudzin Janusz,
5. dh Cegiełka Jan,
25 lat wysługi:
1. dh Wójcik Stanisław,
2. dh Włodarek Dariusz,
20 lat wysługi:
1. dh Stelmaszczyk Robert,
2. dh Krążała Piotr,
3. dh Sęktas Norbert,
4. dh Sęktas Arkadiusz,
5. dh Domalewski Jacek,
6. dh Bajszczak Marcin
10 lat wysługi:
1. dh Sęktas Rafał,
2. dh Miszczyk Damian,
5 lat wysługi:
1. dh Bizewski Krzysztof
Na koniec wszyscy obecni Druhowie i zaproszeni goście udali się na poczęstunek zorganizowany przez strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Trojanowie.

Na uroczystości nasza jednostka reprezentowana była przez Bogumiłę Pisarzak, Mariannę Miszczak, Władysława Gójskiego, Wiesława Miszczaka, Edwarda Mrozika oraz Kazimierza Osińskiego.


GALERIA ZDJĘĆ _ 50-lecie OSP Trojanów